Rönneåns Vattenråd

Start Vattenrådet Vattenkontroll Åtgärder Rapporter Länkar Aktuellt Kontakt
bäljaneå 

Välkommen!

Rönneåns vattenråd är ett forum för de som har intressen knutna till vattendrag, sjöar och grundvatten inom Rönneåns avrinningsområde.

 

Vattenrådets verksamheten är under uppbyggnad, vilket innebär att många delar kommer att utvecklas och förändras under tiden framöver. Ambitionen är att denna hemsida ska ge dig information om denna utveckling.

 

Har du synpunkter och idéer? Skicka e-post eller vanligt brev!

 

Kontakt

 

 
Copyright 2008 Rönneåns Vattenråd