Rönneåns Vattenråd

Start Vattenrådet Vattenkontroll Åtgärder Rapporter Länkar Aktuellt Kontakt

Åtgärder och åtgärdsplanering

Rönneåns vattenråd har under 2008 och 2009 ansökt om och fått pengar till att utreda var det är lämpligt att anlägga och restaurera våtmarker.

 

I arbetet som genomfördes 2008 gjordes en översiktlig inventering av tänkbara större restaurerings projekt. Arbetet baserades på studier av äldre kartor och fältbesök. Totalt beskrevs xx områden.

 

Under 2009 har arbetet fortsatt genom att mer fördjupat undersöka förutsättningarna för att praktiskt genomföra våtmarksarbete inom ett antal utvalda delar längs med Rönneåns huvudfåra.

 

Resultaten av våtmarksutredningarna hittar du under Rapporter/Utredningar.

 

 
Copyright 2008 Rönneåns Vattenråd