Rönneåns Vattenråd

Start Vattenrådet Vattenkontroll Åtgärder Rapporter Länkar Aktuellt Kontakt

Länkarvitsippor

 

Myndigheter, databaser, mm

Vattenmyndigheten för Västerhavet

Länsstyrelen i Skåne län

 

Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten redovisar beskrivningar och resultat av klassnningar mm för vattendrag, sjöar, grundvatten och kustvatten i:

VISS - databas

Rönneåns vattenråd har sammanställt ett material för att underlätta användningen av VISS: Att söka i VISS.

 

Vattenkartan - geografisk redovisning av vatteninformation på karta

 

 

Nationell datavärd för vattendata, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

- Rönneå, vattendrag

- Rönneå, sjöar

 

 

Andra vattenråd och organisationer:

Ringsjöns vattenråd och Projekt Ringsjön

Sveriges vattenorganisationer - en samlingssida för vattenorganisationer i hela landet.

 

Sidan uppdaterad: 16 november 2011 

 

 
Copyright 2008 Rönneåns Vattenråd