Rönneåns Vattenråd

Start Vattenrådet Vattenkontroll Åtgärder Rapporter Länkar Aktuellt Kontakt

Samordnad vattenkontrollsjöprovtagn

Kontroll av ytvatten inom Rönneåns avrinnings-område bedrivs av Rönneåkommittén, och Ringsjöns vattenråd.

 

Undersökningsprogrammet omfattar bl a vattenkemi, hydrologiska mätningar, metaller, elfiske, bottenfauna, plankton, påväxtalger och vattenväxter i sjöar.

 

Ta del av vattenkontrollen genom att klicka vidare i menyn till vänster!

 

Nytt program

Programmet 2012-2014 omfattar hela Rönneåns avrinningsområde, med Ringsjöarna och dess tillflöden, som tidigare har haft särskild kontroll.

 

Programmet förlängdes 2015 med samma omfattning.

 

Undersökningsresultat

Undersökningsresultat finns tillgängliga via pekbara kartor.

 

För vattenkemi, bottenfauna och fisk finns även äldre resultat tillgängliga. Tabeller som visas kan enkelt kopieras hem för egen användning.

 

Det senaste årets undersökningar redovisas också som en tryckt sammanfattning. Du kan beställa sammanfattningen av vattenrådets sekreterare eller ladda hem den som pdf.

 

Sidan uppdaterad: 22 februari 2012

 

 
Copyright 2008 Rönneåns Vattenråd